Vitríny, vitrína
INFO LINKA
0917 510 045

VITAJTE U NÁS

Sme slovenská spoločnosť pôsobiaca na
trhu mestského mobiliáru od roku 2005.
Od nášho vzniku sme získali viac ako 8 000
referencií. Zúčastňujeme sa rôznych stretnutí miest a obcí a participujeme na viacerých projektoch financovaných z prostriedkov EÚ. Od roku 2011 ako prví ponúkame
poistenie informačných vitrín.